Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

iansha
4076 eff5 390

May 17 2019

iansha
5936 9eb2 390
Reposted fromsavatage savatage viabeattman beattman
iansha
1836 ca8d 390
Reposted fromolbaria olbaria viayouaresonaive youaresonaive
iansha
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi viagoanywherewithme goanywherewithme
iansha

May 15 2019

iansha
5939 b726 390
Reposted fromerq erq viacaramelsanddebris caramelsanddebris
iansha
7717 b6f7 390
Reposted fromsoftboi softboi vianivea nivea

May 13 2019

iansha

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianivea nivea

May 06 2019

iansha
1186 f963 390
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
iansha
4409 8b41 390
Reposted fromoll oll viamefir mefir

May 05 2019

iansha
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaLusia Lusia

May 02 2019

iansha
0763 df1a 390
Reposted fromscorpix scorpix vianothingwrong nothingwrong
iansha
1967 81aa 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viagdziejestola gdziejestola
iansha
Nie podobały nam się zawsze te same rzeczy, ale wszystko było w porządku. Nie zawsze się ze sobą zgadzaliśmy, mimo to wszystko było dobrze. Ponieważ miłość - prawdziwa miłość - nie zawsze oznaczała wyznawanie tych samych wartości. Nie oznaczała, że musieliśmy się stuprocentowo zgadzać. Oznaczała natomiast wzajemne zrozumienie. Szacunek dla marzeń, nadziei, pragnień i obaw drugiej osoby.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
iansha

and I will always wonder

if you’ve ever felt the same way

seeing me in strangers’ faces

years after getting rid of the debris

catching that glimpse and the heartbeat

that was never close enough

to call it my own

— 24.05.2018
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

April 30 2019

iansha

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.

iansha
7714 4870 390
Reposted fromsoftboi softboi viaohfucktycznie ohfucktycznie
iansha
5648 5029 390
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viacytaty cytaty

April 29 2019

iansha
3221 1c7a 390
Reposted fromsoftboi softboi viajustonebullet justonebullet

April 26 2019

iansha
8508 ef14 390
Frances Ha
Reposted fromPoranny Poranny viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl