Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

iansha
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viakiks kiks

October 06 2019

iansha
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaohhwell ohhwell
iansha
9439 75e8 390
Reposted fromhagis hagis viafalkaa falkaa
iansha
1301 df8f 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
iansha
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless

October 05 2019

iansha
4478 0ce7 390
you
Reposted fromsponzy sponzy viaTheEvexe TheEvexe
iansha
7050 dccd 390

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamuchless muchless
iansha
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat via100suns 100suns

September 20 2019

iansha
8336 b2d5 390
Reposted fromtfu tfu viapleassure pleassure
iansha
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain via100suns 100suns
iansha
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka

October 06 2019

iansha
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaohhwell ohhwell
iansha
9439 75e8 390
Reposted fromhagis hagis viafalkaa falkaa
iansha
1301 df8f 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
iansha
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless

October 05 2019

iansha
4478 0ce7 390
you
Reposted fromsponzy sponzy viaTheEvexe TheEvexe
iansha
7050 dccd 390

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamuchless muchless
iansha
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat via100suns 100suns

September 20 2019

iansha
8336 b2d5 390
Reposted fromtfu tfu viapleassure pleassure
iansha
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl