Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

iansha

February 16 2020

iansha
6648 0109 390
Reposted fromdippi dippi viaTheEvexe TheEvexe

February 15 2020

iansha
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viahoneybunny honeybunny
iansha
3978 47a2 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

February 10 2020

iansha
iansha
0628 9c6b 390
Reposted fromcontigo contigo viatake-care take-care

February 08 2020

iansha
7108 dbd9 390
Supernatural S15E08

February 07 2020

iansha
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione

February 06 2020

iansha
4574 0619 390
Reposted fromhare hare via0 0
iansha
1723 2286 390

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viaresort resort
iansha

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRudeGirl RudeGirl
iansha
7645 de69 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny

February 05 2020

iansha
7551 901f 390
Reposted fromasalluhi asalluhi viazwariowalam zwariowalam
iansha
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viaboli boli
iansha
1837 7510 390
Reposted fromowca owca viaMrrruk Mrrruk
iansha
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
iansha
Nie traktuj siebie zbyt surowo. Ułóż sobie życie i przeżyj je. W pełni. Tylko tyle możesz zrobić. Nie wymażesz przeszłości, ale możesz zadbać o to, żeby nie żyć pod jej dyktando w przyszłości. Karanie siebie nic nie zmieni. A i tak już wystarczająco długo to robiłaś.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina

February 04 2020

iansha
3558 1e24 390
Reposted fromhrafn hrafn viaresort resort

February 03 2020

iansha
2853 aab2 390
iansha

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl