Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

iansha
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEldharjarr Eldharjarr

January 19 2020

iansha

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
iansha

January 16 2020

iansha
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
iansha
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viaanakarenina anakarenina

January 15 2020

iansha
Jeśli wybieramy milczenie, trzymajmy się tego. Jesli znikamy, znikajmy na dobre. Nie burzmy czyjegos z trudem wypracowanego spokoju.
Żałujesz. W porządku. Ale to ty musisz poradzić sobie ze swoim żalem. Twój żal nie jest już moim problemem. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
iansha
Ty nap­rawdę nie ro­zumiesz, praw­da? - rzekła. - Ja wca­le nie chcę wszys­tkiego, cze­go pragnę. Nikt te­go nie chce. Nie tak nap­rawdę. Co to za za­bawa dos­ta­wać wszys­tko, o czym się marzy, tak po pros­tu? Wte­dy to nic nie znaczy. Zu­pełnie nic.
— Neil Gaiman, "Koralina"
Reposted fromcudoku cudoku viaKawaiiNamida KawaiiNamida
iansha
1239 a52d 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamagolek22 magolek22

January 14 2020

iansha
- Widzisz, myślałem kiedyś, co znaczy być dobrym człowiekiem. Dobry człowiek to taki, który postępuje dobrze, ale również wie, kiedy może dobrze postąpić, a kiedy nie. Rozpoznaję sytuacje, które go przerastają. A jeśli nie rozpozna, skrzywdzi siebie i jeszcze kogoś. Tak niestety jest i nic z tym nie zrobimy.
- No dobrze, ale czasem jest tak, że trzeba zaryzykować. Gdy nie wiesz, czy dasz radę, co powinieneś zrobić? Uciec czy się postarać?
- Tego nie wiem. Właśnie to jest bardzo trudne. Powiedz mi lepiej, z czym ci będzie łatwiej żyć. Z tym, że odpuściłeś, czy że zawiodłeś?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatak-niewiele tak-niewiele
iansha
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
iansha
3413 aa6d 390
Reposted frompiehus piehus viafreska freska
iansha
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaareyoumine areyoumine
iansha
1475 6522 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaLuukka Luukka

January 10 2020

0484 d7f9 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszlugtime szlugtime

January 09 2020

iansha
1357 7278 390
Reposted fromnutt nutt viaohfucktycznie ohfucktycznie

January 08 2020

iansha

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 05 2020

iansha
2874 7bed 390
Reposted fromlaters laters viaredshadow redshadow

January 04 2020

iansha
0737 e9d0 390
iansha

January 03 2020

iansha
7356 4a86 390
Reposted froms3 s3 viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl