Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2020

iansha
5446 a5d2 390
Reposted fromexistential existential viadivi divi
2334 6f2d 390
Reposted frombrumous brumous via12czerwca 12czerwca

March 19 2020

iansha
5602 5034 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapodprzykrywka podprzykrywka

March 16 2020

iansha
5153 bc98 390
Reposted fromzciach zciach viafreska freska

March 10 2020

iansha
iansha
8034 91ed 390
Reposted fromharridan harridan viacytaty cytaty

March 08 2020

iansha
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viahormeza hormeza

March 07 2020

iansha
iansha
5513 7c12 390
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viadotkliwie dotkliwie

March 03 2020

iansha

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway

February 27 2020

iansha

February 26 2020

iansha
iansha
1357 3584 390
Właśnie tego chcemy. 
iansha
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromsofever sofever viaboli boli

February 25 2020

iansha
4847 acdf 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
iansha
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaresort resort

February 24 2020

iansha
6494 e312 390
Reposted fromscared scared viaAmere Amere

February 21 2020

iansha

February 16 2020

iansha
6648 0109 390
Reposted fromdippi dippi viaTheEvexe TheEvexe

February 15 2020

iansha
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl