Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2019

iansha
5563 80fa 390
iansha
7290 2d66 390
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viamefir mefir

July 23 2019

iansha
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa

July 21 2019

iansha
4836 d1b1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

July 18 2019

iansha
6904 8f57 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapiehus piehus

July 15 2019

iansha
5097 3079 390
Reposted fromnyaako nyaako viacocaineblues cocaineblues

July 14 2019

iansha
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica

June 28 2019

iansha
5674 52c0 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viaszarakoszula szarakoszula

June 27 2019

iansha
8761 ddab 390

June 23 2019

iansha
2181 98ca 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 10 2019

iansha
1781 a47f 390
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir

June 05 2019

iansha
5313 e5f4 390
Reposted fromoll oll viadolinasmokow dolinasmokow
iansha
Saskia Keultjes
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viamefir mefir

May 29 2019

2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viaanorexianervosa anorexianervosa

May 27 2019

iansha
iansha
8538 b4ed 390
Reposted frommakle makle viainto-black into-black
iansha
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viamefir mefir
iansha
3424 b9f9 390
Reposted fromexistential existential viamefir mefir

May 20 2019

iansha
4076 eff5 390

May 17 2019

iansha
5936 9eb2 390
Reposted fromsavatage savatage viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...