Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

iansha
8122 3d7e 390
Reposted fromnyaako nyaako viadolinasmokow dolinasmokow

October 30 2019

iansha
5244 92bf 390
Reposted frommisza misza vianobodyimportant nobodyimportant

October 23 2019

iansha
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty

October 22 2019

iansha
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaLookrecja Lookrecja

October 18 2019

iansha
2214 b0e8 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaolls503 olls503
iansha
1096 f632 390
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaolls503 olls503
iansha
3257 45fc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolls503 olls503
iansha
Jednak potrzebowałam więcej. To było jeszcze za mało. Czasami bałam się właśnie tego, że nic nigdy mi nie wystarczy.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadolinasmokow dolinasmokow
iansha
5778 837e 390
Reposted fromtichga tichga viadolinasmokow dolinasmokow

October 13 2019

iansha
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viakiks kiks

October 06 2019

iansha
6507 04f9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaohhwell ohhwell
iansha
9439 75e8 390
Reposted fromhagis hagis viafalkaa falkaa
iansha
1301 df8f 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
iansha
2537 1a2a 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamuchless muchless

October 05 2019

iansha
4478 0ce7 390
you
Reposted fromsponzy sponzy viaTheEvexe TheEvexe
iansha
7050 dccd 390

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viamuchless muchless
iansha
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat via100suns 100suns

September 20 2019

iansha
8336 b2d5 390
Reposted fromtfu tfu viapleassure pleassure
iansha
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain via100suns 100suns
iansha
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...